DECENTRALIZAZIMI

 

Kur Ministria e Qeverisjes Lokale në Kosovë dhe UNDP-ja filluan implementimin e decentralizimit në Kosovë, për shka që është një cështje shumë e ndieshme, ata zgjdhën PrishtinaFILM për të prezantuar benefitet e decentralizimit përmes kampanjës mediale.