EJA N╦ EVROP╦

Kur Zyra Civile Internacionale (ICO) dhe EULEX filluan mission e tyre në Kosovë, ato dëshironin të zhvillonin një kampanjë për të njoftuar publikun Kosovar me këto dy organizata dhe vlerat e Bashkimit Evropian. Ideja kreative e  PrishtinaFILM-it për një ekskurzion nëpër tërë vendin dhe një lojë në formë të shfaqjes na dha neve mundësinë për të fituar projektin në kokurencë të lartë me kompanitë më të mëdha vendore. Ne vizituam shumë vende në Kosovë për X javë, duke shpërndarë produkte me markë sic janë gota dhe byzylykë, që sollën për herë të parë një kuptim më të gjerë për ICO-në dhe EULEX-in tek Kosovarët.