KAMPANJA E UNDP-SĖ KUNDĖR DHUNĖSNĖ FAMILJE

PrishtinaFILM ka prodhuar katër dokumentarë për të ngritur vetëdijësimin e popullatës kundër dhunës në familje në Kosovë. Secili prej dokumentarëve ka mbuluar njërën nga këto katër cështje: dhuna martesore/në lidhje, trafikimi i qenieve njerëzore, definimi/ shpjegimi i dhunës në familje si dhe shpjegimi i kornizës ligjore sa i përket dhunës në familje në Kosovë. Dokumentarët janë shfaqur në televizionin kombëtar. Pas cdo shfaqje ne kemi organizuar debate televizive me mundësi për thirrjë të drejtpërdrejta në debat. (Foto Nale Doren)