REKRUTIMI

Filmat artistikë
Në bashëpunim me IOM-in dhe Ambasadën Amerikane në Prishtinë, PrishtinaFILM ka prodhuar dy filma artistikë për televizion: Rekrutimi dhe Ama Dorën.

PrishtinaFILM ka bashkëunuar me Organizatën Internacionale për Migrim (IOM) dhe Christian Relief Services (CRS) për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore. Gjithashtu për të krijuar kampanjë multimediale, ne kemi shkruar skiptën dhe kemi prodhuar filmin Rekrutimi. Filmi u bë i famshëm për vetëm një natë,  e PrishtinaFILM pranonte më shumë se 200 e-maila nga fansat për cdo ditë pasi që filmi u shfaq në RTK. Rekrutimi për gjashtë muaj me radhë ishte ngjarja më tërheqëse kulturore në vend.