SHERBIMET

Marketingu The Group është kompania e vetme e marketingut në Kosovë me repartet e dizajnit dhe prodhimit brenda kpomanisë. Për shkak se neve nuk na nevojitet të huazojmë nga kompanitë tjera, ne jemi të gatshëm të prodhojmë edhe në afate të shkurtëra dhe të arrijmë me sukses shërbime të kualitetit të lartë. Si kompani që ofron shërbime të plota të marrëdhënieve me publikun ne jo vetëm që I dizjanojmë produktet promocionale në bazë të secilës kërkesë unike të klientëve, por ne gjithashtu ofrojmë produkte përundimtare si billborda, postera, mbajtëse të celësave se cfarëdo produkti kreativ që ju keni. Casja jonë inovative na lejon që të ofrojmë shërbime dhe produkte në bazë të kërkesave në mënyrë që të arrjmë qëllimet tona të marketingut, por gjithashtu orfojmë konsultim kreativ në bazë të kërkesave.
Fushatat mediale  Shërbimet tona mediale mbulojnë cdo aspekt të një fushate të suksesshme mediale duke përfshirë imazhi i përgjithshëm i kampanjës, identiteti i ngjyrave, dizajni dhe shpërndarja e billbordave, fletushkat, fletëpalosjet, posterat, si dhe materialet tjera promovuese.
Shfaqja e filmave PrishtinaFILM ofron shërbimet e krijimit të spoteve televizive, radio spoteve dhe filmave për kompaninë The Group. Gjithashtu ne ofrojmë para- dhe pas-produksion të spoteve për TV dhe radio me të gjitha materialet dhe ekspertizën e nevojshme.
Organizimi i ceremonive Për të organizuar një ngjarje të suksesshme mysafirët tuaj duhet të joshen që në momentin që ata marrin ftesën. Duke filluar nga koktejet e pastaj muzika dhe dekorimet e frymëzuara, cdo detal duhet të jetë i përshtatur në mënyrë perfekte.  Ngjarjet e organizuara nga ne lënë mysafirët të kujtojnë dhe flasin për ato edhe pas shumë kohe, dhe zakonisht shquhen për të ftuarit VIP sic kanë qenë në të kaluarën Presidenti i Kosovës, Kryeministri, ligjbërës të ndryshëm, Ambasadorë etj.  Pavarësisht se a dëshironi që të krijoni një premierë botërore me qilim të kuq, të shënoni një moment historik zyrtar apo arritje të organizatës suaj, apo të prezantoni një markë të re tek publiku, The Group do të organizojë një ngjarje unike që reflekton personalitetin dhe stilin e dëshiruar. Ne kujdesemi për cdo element – vendi, transporti, dekorimi, fishekzjarret, ushqimi, ndriqimi& zërimi, programi dhe udhëheqësi i ceremonive, si dhe të gjitha elementet e tjera të logjistikës duke iu bërë juve që të ndiheni si mysafirë në ngjarjen tuaj.