KOHA E KOMETĖS

Ne gjithashtu kemi organizuar një mbrëmje gala me qilim të kuq për premierën botërore të flmit artistik  Koha e Kometës. Ngjarja ka përfshirë përgatitjen e konceptit të tërë programit; dizajnimi  i ftesave, shpërndarja e tyre, marrja e konfirmimeve për pjesëmarrje, lista e mysafirëve, fjalimet, dhuratat, kokteli, fishekzjarret, dekorimet, konferenca e shtypit.